งานทอดกฐินวัดป่าเหมี้ยง

Event Date: Nov 10, 2018
Event Place: Chae Son, Mueang Pan District, Lampang 52240, Thailand
Event Start: 6am
Event End: 11pm